Ekologia


Nasza myjnia jest ekologiczna:

  • środki chemiczne które używamy są dopuszczone do obrotu, posiadają wymagane pozwolenia , certyfikaty i karty charakterystyk
  • posiadamy aktualny operat wodno-prawny
  • wykonujemy analizy ścieków zgodnie z normami z operatu wodno-prawnego
  • mamy podpisaną umowę na czyszczenie separatorów i osadników z Firmą Separator Servis Piaseczno